Pindah Kredit Keputusan MUET

Adalah dimaklumkan, 
Pelajar yang mendapat keputusan Malaysian University English Test (MUET) band 3 layak untuk membuat Permohonan Pemindahan Kredit bagi kursus SBLE1033 English for Communication I

Manakala

Pelajar yang mendapat keputusan Malaysia University English Test (MUET) band 5 layak untuk membuat Pemohonan Pemindahan Kredit bagi kursus SBLE1033 English for Communication I & SBLE1043 English for Communication II.

**Pelajar perlu membuat Permohonan Pemindahan Kredit dengan mengisi borang berikut [KLIK DISINI]**

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses