Makluman Penting : Gugur Tambah JA191

SEMESTER APRIL SESI 2019/2020 (JA191) 

DIBUKA MULAI : 11 APRIL HINGGA 11 MEI 2019

  • PELAJAR DIKEHENDAKI MENJELASKAN YURAN TERTUNGGAK SEBELUM MENDAFTAR KURSUS.
  • PELAJAR DIKEHENDAKI MENDAFTAR KURSUS SECARA ATAS TALIAN MELALUI PORTAL UUM : http://www.portal.uum.edu.my : Lecture - Add Course - Confirm Attendance - Add Course- Timetable - Cetak.
  • PELAJAR DIWAJIBKAN MEMASTIKAN NAMA TERSENARAI PADA SETIAP SENARAI KEHADIRAN KULIAH BAGI SEMUA KURSUS DIAMBIL PADA SETIAP KALI KULIAH/PERTEMUAN DIJALANKAN.
  • PELAJAR YANG TIDAK BERDAFTAR/BERHUTANG/TIDAK AKTIF PADA SEMESTER SEMASA AKAN DIHALANG DARIPADA MENDUDUKI PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER & PEPERIKSAAN AKHIR.
  • TATACARA ADD/DROP [KLIK DISINI]

tatacara

Tarikh Akhir : Permohonan Tukar Pusat Peperiksaan Akhir Sem Jan Sesi 2019/2020

TARIKH AKHIR PERMOHONAN TUKAR PUSAT PEPERIKSAAN SEM JAN. SESI 2019/2020 DIBUKA SEHINGGA/SEBELUM ATAU SELEWAT – LEWATNYA PADA 

11 APRIL 2019 (KHAMIS)

Sila kemukakan surat rasmi permohonan tukar pusat peperiksaan melalui emel PACE : pace@uum.edu.my SEBELUM ATAU SELEWAT – LEWATNYA pada 11.4.2019 (Khamis).

PELAJAR YANG MENGEMUKAKAN PERMOHONAN SELEPAS DARI TARIKH DITETAPKAN TIDAK AKAN DITERIMA.

Makluman Penting : Permohonan Peperiksaan Gantian Midsem & Akhir

[ 2 MINGGU SEBELUM TARIKH PERTEMUAN IV (MIDSEM)]

[1 MINGGU SELEPAS TARIKH AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR]

SILA KEMUKAKAN BORANG PEPERIKSAAN GANTIAN (DIISI DENGAN LENGKAP) BESERTA DOKUMEN SOKONGAN PERMOHONAN

PEPERIKSAAN GANTIAN MELALUI EMEL PACE : pace@uum.edu.my

PELAJAR YANG MENGEMUKAKAN BORANG SELEPAS DARI TARIKH DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.  

SESEORANG CALON YANG GAGAL MENGHADIRI SEMUA KERTAS PEPERIKSAAN TANPA SEBAB YANG DAPAT DITERIMA OLEH JAWATANKUASA PEMERIKSA UNIVERSITI ATAUPUN TANPA KELULUSAN JAWATANKUASA TERLEBIH DAHULU, AKAN DIANGGAP GAGAL KESELURUHAN PEPERIKSAAN.

 

Makluman Penting : Tarikh Akhir Semak Semula

Kepada pelajar yang hendak membuat semakan semula kursus, tarikh akhir semak semula kursus bagi Semester Oktober Sesi 2018/2019.  (PERMOHONAN DIBUKA : 2 minggu bermula hari pertama keputusan peperiksaan dikeluarkan) & (Bayaran:RM75.00 per kursus

 

  • TARIKH AKHIR KEMUKAKAN BORANG SEMAK SEMULA BESERTA SLIP BAYARAN : 21 April 2019
  • BORANG SEMAK SEMULA, sila muat turun borang di url ini : [KLIK DISINI]
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses