Panduan Penyediaan Kertas Kerja Kokurikulum

MAKLUMAN KEPADA PELAJAR MENGAMBIL KURSUS VKMB2031 PEMBANGUNAN MASYARAKAT III & VKMB2041 PEMBANGUNAN MASYARAKAT IV DIPOHON AGAR MERUJUK PANDUAN PENYEDIAAN KERTAS KERJA  KO – KURIKULUM MERUJUK PANDUAN SEPERTI DI BAWAH .

KONGSIKAN GAMBAR/RAKAMAN AKTIVITI  PROGRAM  KO-KURIKULUM ANDA MELALUI MEDIA SOSIAL PACEUUM HASHTAG #paceuum #pjjuum ATAU EMEL KEPADA KAMI : pace@uum.edu.my

DARIPADA : UNIT PEPERIKSAAN/PENGIJAZAHAN/KO-KURIKULUM & PRAKTIKUM 

 

Memo panduan kok

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses