Peringatan Penting : bermula Semester April Sesi 2018/2019

PERINGATAN PENTING : BERMULA SEMESTER APRIL SESI 2018/2019

Adalah dimaklumkan, bermula Semester April Sesi 2018/2019 semua pelajar PJJ DIWAJIBKAN mendaftar kursus sebelum atau selewat – lewatnya pada 5 Julai 2018 manakala bayaran yuran boleh dibuat sehingga 21 Julai 2018.

Pelajar PJJ yang berstatus tidak aktif/ tidak mendaftar kursus akan DIHALANG untuk menduduki peperiksaan akhir. Sebarang rayuan dan surat-menyurat berkaitan pendaftaran kursus selepas Pertemuan III tidak akan dilayan.

SILA PASTIKAN PELAJAR MENDAFTAR KURSUS SEBELUM ATAU SELEWAT – LEWATNYA PADA 5 JULAI 2018 (PERTEMUAN KETIGA)

ARAHAN : PENGARAH PACE

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses