PraPendaftaran Oktober 2018

Adalah dimaklumkan tarikh bagi pelajar membuat pra-pendaftaran bagi semester Oktober sesi 2018/2019 adalah dari 5 JUN - 30 JUN 2018 .

Semua Pelajar DIWAJIBKAN membuat PENDAFTARAN di dalam portal masing-masing bagi membolehkan kelas dibuka pada Semester hadapan (Semester Oktober sesi 2018/2019). Tatacara Pendaftaran [KLIK DISINI]

KEGAGALAN membuat pendaftaran awal akan menyebabkan KELAS TIDAK AKAN DIBUKA atau KELAS YANG DISEDIAKAN TIDAK MENCUKUPI untuk menampung jumlah pelajar yang ramai. KECUALI kursus yang mempunyai Pra-Syarat, pelajar perlu lulus dahulu kursus tersebut.

Sebarang permohonan untuk membuka kelas setelah jadual muktamad dikeluarkan TIDAK AKAN DILAYAN.

Pelajar dikehendaki merujuk jadual kuliah pendaftaran Semester Oktober Sesi 2018/2019 [KLIK DISINI].  Sekian dimaklumkan.

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE), UUM

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER OKTOBER SESI 2018/2019

PRA-PENDAFTARAN

Hari

Tempoh

Sesi Pagi (8.00 pagi-12.00 tghr)

Sesi Petang (2.30 ptg-6.30 ptg)

Sesi Malam (8.00 mlm-12.00 tgh mlm)

Program

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

PERTAMA

BBA

SBLF1053 Bahasa Mandarin I

SBLF1043 Bahasa Arab I

SQQS1013 Pengantar Statistik

BPME3073 Keusahawanan

BPMS1013 Teori dan Amalan Perniagaan Islam

BPME3023 Pengurusan Perniagaan Francais

SBLF2053 Bahasa Mandarin II

SBLF2043 Bahasa Arab II

BPMN2023 Gelagat Organisasi

BPMN3103 Seminar Pemikiran Pengurusan

BPMN3023 Pengurusan Strategik

SBLF3053 Bahasa Mandarin III

SBLF3043 Bahasa Arab III

BJMP2033 Pengurusan Pengeluaran dan Operasi

BIFB

BWSS2013 Falsafah Perniagaan Dalam Kewangan dan Perbankan Islam

BWSS2093 Kontrak Kewangan & Perbankan Islam

BWSR2013 Pengurusan Risiko & Perancangan Takaful

BWBS3053 Pembiayaan & Perdagangan Antarabangsa Islam

BPLS3103 Bahasa Arab Untuk Muamalat

BWFS2073 Usul Fiqh Untuk Kewangan & Perbankan

BBA

BPM

BIFB

BComm.

SADE1013 Asas Keusahawanan

STID1103 Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan

BPME2023 Kreativiti & Inovasi

SCCA1013 Pengantar Komunikasi

SBLE1063 English Profiency I

SADN1043 Hubungan Etnik

SCCA2073 Perhubungan Awam

SSQL1113 Statistik Untuk Sains Sosial

SCCG3123 Komunikasi Perundingan

BPMN3123 Etika Pengurusan

SBLE3123 English Profiency III

BPM

GMGM2023 Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Awam

GMGF3013 Pengurusan dan Analisis Pelaburan Awam

GMGM3023 Kepimpinan dalam Pengurusan Awam

GMGA2023 Dasar Awam

GMGA3033 Operasi Dasar Awam

GMGA2013 Perlembagaan Malaysia

GMGM3053 Pengurusan Latihan Dalam Organisasi

GMGA2053 Kerajaan Tempatan

GMGF2014 Ekonomi dan Pembangunan

GMGF2023 Pentadbiran Kewangan

GMGM3043 Pembangunan Organisasi

GMGA3023 Pentadbiran Awam Korporat

BComm.

GMJA1013 Pengantar Sains Sosial

SCCT1013 Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat

SCCA2103 Komunikasi Kepimpinan

SCCA2043 Komunikasi Antarabudaya

SCCA2033 Media dan Masyarakat

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE), UUM

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER OKTOBER SESI 2018/2019

PRA-PENDAFTARAN

Hari

Tempoh

Sesi Pagi (8.00 pagi-12.00 tghr)

Sesi Tengahari (12.00 thgr-1.30 ptg)

Sesi Petang (2.30 ptg-6.30 ptg)

Sesi Malam (8.00 mlm-12.00 tgh mlm)

KEDUA

Program

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

BBA

BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia

BWFF2033 Pengurusan Kewangan

BPME3033 E-Dagang

SBLE2093 Business and Professional Communication

BJMQ3013 Pengurusan Kualiti

BPIN3053 Sistem Maklumat Pengurusan

BPMM3053 Pemasaran Antarabangsa

BIFB

BPLS1033 Asas Bahasa Arab Untuk Muamalat

BWFS2053 Pengurusan Pembiayaan Islam

BBA

BPM

BIFB

BComm.

BPMN1013 Pengantar Pengurusan

SADN1033 Kenegaraan Malaysia

BEEB1013 Prinsip Ekonomi

GMGM3063 Pengurusan Kerjaya

BPMN3143 Kaedah Penyelidikan

SCCA2083 Undang-undang Dalam Komunikasi

VKMB1011 Pembangunan Masyarakat I

VKMB1021 Pembangunan Masyarakat II

SCCA1023 Teori Komunikasi

BKAL1013 Perakaunan Perniagaan

SADN1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

BPMM1013 Pengantar Pemasaran

GLUL2023 Undang-Undang Perniagaan

SBLE1033 English For Communication I

SBLE1043 English For Communication II

SBLE2103 Process Writing

SBLE2113 English Proficiency II

BPM

GMGA1013 Asas Pentadbiran Awam

GMGM2013 Organisasi & Masyarakat

GMGM3033 Kemahiran Perundingan Tawar Menawar

GMGM3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

GMGF1013 Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

GLUL 3113 Undang-Undang Pertadbiran

SSZK2003 Penyelidikan Sains Sosial

GMGF2033 Dasar dan Analisis Fiskal

GMGM2043 Dinamika Kumpulan

GMGM3013 Hubungan Manusia Dalam Pentadbiran

GMGA1024 Politik dan Pentadbiran

GMGA2033 Etika Pentadbir Awam

BComm.

SCCA1033 Komunikasi Dalam Organisasi

SCCA2053 Penulisan Korporat

SBLM1023 Pengantar Penulisan

SCCA3023 Audit Dalam Komunikasi

SCCT1033 Pengantar Teknologi Media

STIV1023 Asas Sistem Multimedia

SCCA2023 Komunikasi Kemanusiaan

SCCZ3106 Latihan Ilmiah

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses