DRAF JADUAL PENDAFTARAN APRIL 2019

MUAT TURUN DRAF JADUAL PENDAFTARAN APRIL 2019


 

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE), UUM

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER APRIL SESI 2019/2020

Hari

Tempoh

Sesi Pagi (8.00 pagi-12.00 tghr)

Sesi Petang (2.30 ptg-6.30 ptg)

Sesi Malam (8.00 mlm-12.00 tgh mlm)

Program

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

PERTAMA

BBA

SBLF3053 Bahasa Mandarin III

SBLF3043 Bahasa Arab III

SQQS1013 Pengantar Statistik

BSMH2013 Pengurusan Sumber Manusia

BWFF2033 Pengurusan Kewangan

BPME3033 E-Dagang

BPMN3103 Seminar Pemikiran Pengurusan

SBLF2053 Bahasa Mandarin II

SBLF2043 Bahasa Arab II

SCCG3143 Kemahiran Komunikasi Kepengurusan

BPMN3023 Pengurusan Strategik

BJMP2033 Pengurusan Pengeluaran dan Operasi

GFMA2023 Perniagaan Antarabangsa

BIFB

BWSS2093 Kontrak Kewangan & Perbankan Islam

BWFS2083 Pasaran Kewangan Islam, Instrumen & Institusi

BWFS3013 Pelaburan Islam

BKAF1023 Pengantar Perakaunan Kewangan

BWFS2033 Regulasi Kewangan & Perbankan Islam

BWFS3053 Qawaid Fiqh Untuk Kewangan dan Perbankan

BWBS3023 Pengurusan Perbendaharaan Islam

BBA

BPM

BIFB

BComm.

SADE1013 Asas Keusahawanan

STID1103 Aplikasi Komputer Dlm Pengurusan

SCCA1013 Pengantar Komunikasi

SBLE1063 English Profiency I

SADN1043 Hubungan Etnik

SCCA2073 Perhubungan Awam

SBLE2113 English Proficiency II

SSQL1113 Statistik Untuk Sains Sosial

BPMN3123 Etika Pengurusan

SCCG3123 Komunikasi Perundingan

BPM

GMGM2023 Pengurusan Sumber Manusia Dalam Sektor Awam

GMGF3013 Pengurusan dan Analisis Pelaburan Awam

GMGA2023 Dasar Awam

GMGF2033 Dasar dan Analisis Fiskal

GMGF2023 Pentadbiran Kewangan

GMGA2053 Kerajaan Tempatan

GMGA3033 Operasi Dasar Awam

BComm.

GMJA1013 Pengantar Sains Sosial

SCCA2043 Komunikasi Antarabudaya

SCCA2033 Media dan Masyarakat

SCCA2093 Pengurusan Penerbitan

BPME2013 Kemahairan dan Gelagat Usahawan

SCCT1013 Teknologi Komunikasi Maklumat dan Masyarakat

SCCA2023 Komunikasi Kemanusiaan

SCCA3153 Komunikasi Korporat


PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE), UUM

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH

JADUAL WAKTU KULIAH SEMESTER APRIL SESI 2019/2020

Hari

Tempoh

Sesi Pagi (8.00 pagi-12.00 tghr)

Sesi Tengahari (12.00 thgr-1.30 ptg)

Sesi Petang (2.30 ptg-6.30 ptg)

Sesi Malam (8.00 mlm-12.00 tgh mlm)

KEDUA

Program

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

Kursus

Bil

DKG

BBA

BPME3073 Keusahawanan

SBLE3173 English for Professional Communication

BJMQ3013 Pengurusan Kualiti

BPIN3053 Sistem Maklumat Pengurusan

BPMM3053 Pemasaran Antarabangsa

SBLF1053 Bahasa Mandarin I

SBLF1043 Bahasa Arab I

BIFB

BWFS3023 Perakaunan Islam

BWFS3033 Perancangan Zakat dan Pencukaian

BWSE1013 Asas Ekonomi Islam

BWBB1013 Asas Perbankan

BWFF2043 Pengurusan Kewangan Lanjutan

BWBS2083 Pengurusan Bank-bank Islam

BBA

BPM

BIFB

BComm.

BPMN1013 Pengantar Pengurusan

SADN1033 Kenegaraan Malaysia

BEEB1013 Prinsip Ekonomi

BPMN3143 Kaedah Penyelidikan

VKMB1011 Pembangunan Masyarakat I

VKMB1021 Pembangunan Masyarakat II

VKMB2031 Pembangunan Masyarakat III

SCCA1023 Teori Komunikasi

BKAL1013 Perakaunan Perniagaan

SADN1013 Tamadun Islam dan Tamadun Asia

BPMM1013 Pengantar Pemasaran

BPME2023 Kreativiti & Inovasi

GLUL2023 Undang-Undang Perniagaan

GMGM3063 Pengurusan Kerjaya

SCCA2083 Undang-undang Dalam Komunikasi

BPM

GMGA1013 Asas Pentadbiran Awam

GMGA2013 Perlembagaan Malaysia

GMGM3073 Pentadbiran Buruh Di Malaysia

GMGF1013 Ekonomi Dalam Pengurusan Awam

GMGA2033 Etika Pentadbir Awam

SSZK2003 Penyelidikan Sains Sosial

GMGM3013 Hubungan Manusia Dalam Pentadbiran

GMGA3023 Pentadbiran Awam Korporat

BComm.

SCCA1033 Komunikasi Dalam Organisasi

SCCA2053 Penulisan Korporat

SCCA2013 Kaedah Penyelidikan Komunikasi

SCCT1033 Pengantar Teknologi Media

STIV1023 Asas Sistem Multimedia

SBLM1023 Pengantar Penulisan

 

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses