Makluman Penting : Permohonan Peperiksaan Gantian Midsem & Akhir

[ 2 MINGGU SEBELUM TARIKH PERTEMUAN IV (MIDSEM)]

[1 MINGGU SELEPAS TARIKH AKHIR PEPERIKSAAN AKHIR]

SILA KEMUKAKAN BORANG PEPERIKSAAN GANTIAN (DIISI DENGAN LENGKAP) BESERTA DOKUMEN SOKONGAN PERMOHONAN

PEPERIKSAAN GANTIAN MELALUI EMEL PACE : pace@uum.edu.my

PELAJAR YANG MENGEMUKAKAN BORANG SELEPAS DARI TARIKH DITETAPKAN TIDAK AKAN DILAYAN.  

SESEORANG CALON YANG GAGAL MENGHADIRI SEMUA KERTAS PEPERIKSAAN TANPA SEBAB YANG DAPAT DITERIMA OLEH JAWATANKUASA PEMERIKSA UNIVERSITI ATAUPUN TANPA KELULUSAN JAWATANKUASA TERLEBIH DAHULU, AKAN DIANGGAP GAGAL KESELURUHAN PEPERIKSAAN.

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses