Peringatan Mesra : Sila Semak Daftar Kursus Sebelum Midsem JA191

PERINGATAN MESRA : SILA SEMAK PENDAFTARAN KURSUS SEBELUM PEPERIKSAAN PERTENGAHAN SEMESTER (PERTEMUAN III) SEMESTER APRIL SESI 2019/2020

  • Sila pastikan nama pelajar aktif (ada pada senarai kehadiran kuliah).
  • Sila pastikan nama pelajar berdaftar bagi semua kursus diambil pada semester ini.

Ketiadaan nama pelajar pada senarai kehadiran kuliah akan membawa masalah bagi proses pemarkahan pelajar kelak.

Sekian dimaklumkan. terima kasih

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses