Panduan dan Senarai Nama Layak Konvokesyen 2019

KONVOKESYEN KE-32

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

 

Untuk panduan konvokesyen, graduan boleh layari laman web HEA untuk maklumat lanjut seperli di urlhttp://hea.uum.edu.my/index.php/convocation 

 

Senarai nama pelajar semester akhir yang layak konvo 2019 :  IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN AWAM DENGAN KEPUJIAN [BPM(Hons)]
 IJAZAH SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN [BBA(Hons)]
 IJAZAH SARJANA MUDA KOMUNIKASI DENGAN KEPUJIAN [B.Comm(Hons)]
 IJAZAH SARJANA MUDA PENGURUSAN RISIKO DAN INSURANS DENGAN KEPUJIAN [BRMI(Hons)]

Dinner 2019 1

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses