Tarikh Akhir : Permohonan Midsem Gantian Sem Oktober Sesi 2019/2020

TARIKH AKHIR : PERMOHONAN MIDSEM GANTIAN SEMESTER OKTOBER SESI 2019/2020

- 30 DISEMBER 2019 - 

SILA KEMUKAKAN BORANG PEPERIKSAAN GANTIAN (DIISI DENGAN LENGKAP) BESERTA DOKUMEN SOKONGAN PERMOHONAN

PEPERIKSAAN GANTIAN MELALUI EMEL PACE : pace@uum.edu.my

PELAJAR YANG MENGEMUKAKAN BORANG SELEPAS DARI TARIKH DITETAPKAN TIDAK AKAN DITERIMA. 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses