MEMO - PELAJAR BERHUTANG

MEMO – PELAJAR BERHUTANG

Assalamualaikum & Salam Sejahtera,

Untuk makluman, bagi pelajar yang masih mempunyai *baki yuran semasa/tunggakan* perlu mengisi Google Form berikut bagi *“Permohonan Rayuan Peperiksaan Akhir Semester Oktober Sesi 2019/2020”. layari url ini : https://forms.gle/dFhRNuy7CEaZmAG97

Segala butiran yang diberikan adalah menjadi tanggungjawab pelajar. Maklumat yang diberikan akan digunapakai sebagai bukti permohonan oleh pelajar. Kegagalan berbuat demikian , pelajar *akan dihalang* untuk menduduki peperiksaan akhir semester Oktober sesi 2019/2020.

Permohonan dibuka bermula *15 hingga 28 Januari 2020*. Borang permohonan akan diproses bermula *29 Januari 2020* sehingga *4 Februari 2020*.

Kami yang menjalankan amanah

Unit Pengurusan Kredit (UPK)
Pusat Pendidikan Professional & Lanjutan (PACE)
Uniutama Education and Consultancy Sdn. Bhd. (UECSB)

Emel : upk.pace@gmail.com 

Telefon : 049284644

 

>>Tatacara Semak Penyata Akaun Pelajar melalui Portal UUM, klik url ini : http://pace.uum.edu.my/images/Pelajar/Manual_Pelajar/TATACARA_SEMAK_ACCOUNT_STATEMENT.pdf

 

 

Memo Peringatan JA192

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses