IMG 20190411 WA0003 CROP

SALURAN TERBUKA / OPEN CHANNEL

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

- UUM Sintok & UUM Kuala Lumpur

Saluran Terbuka Universiti Utara Malaysia adalah saluran khas untuk pengambilan pelajar bagi program Sarjana Muda. Melalui saluran ini, UUM membuka peluang kepada lebih ramai pelajar yang memenuhi syarat kelayakan untuk mengikuti program pengajian yang berkualiti dan diiktiraf.

University Utara Malaysia's Open Channelis a special channel for admission of students into Bachelor Degree programmes. Through this channel, UUM provides an opportunity for more qualified students to enrol in the quality and recognized programmes offered by the faculties.

Program yang ditawarkan untuk Sesi 2020/2021 :

Programmes Offered for 2020/2021 Session :

PUSAT PENGAJIAN / SCHOOL PROGRAM / PROGRAMMES
PUSAT PENGAJIAN PENGKOMPUTERAN
School of Computing

SARJANA MUDA SAINS DENGAN KEPUJIAN (TEKNOLOGI MAKLUMAT)
Bachelor of Science in Information Technology with Honours - BSc.(IT)

PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN PERNIAGAAN

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN DENGAN KEPUJIAN
Bachelor of Business Administration with Honours - BBA (Hons)

PUSAT PENGAJIAN PENGURUSAN TEKNOLOGI DAN LOGISTIK

SARJANA MUDA PENTADBIRAN PERNIAGAAN (LOGISTIK DAN PENGANGKUTAN) DENGAN KEPUJIAN
Bachelor of Business Administration (Logistics & Transportations) with Honours - BBALT (Hons)

PUSAT PENGAJIAN ANTARABANGSA

SARJANA MUDA PENGURUSAN PERNIAGAAN ANTARABANGSA DENGAN KEPUJIAN
Bachelor of International Business Management with Honours - BIBM(Hons.)

PUSAT PENGAJIAN PERAKAUAN TUNKU INTAN SAFINAZ

SARJANA MUDA PERAKAUNAN (SISTEM MAKLUMAT) DENGAN KEPUJIAN
The Bachelor of Accounting (Information Systems) (Hons) - B.ACCT (Hons)

PUSAT PENGAJIAN PERNIAGAAN ISLAM SARJANA MUDA KEWANGAN DAN PERBANKAN ISLAM DENGAN KEPUJIAN
Bachelor Of Islamic Finance And Banking With Honours - BIFB (Hons)

SALURAN TERBUKA UUM (UUM OPEN CHANNEL)

Pengambilan pelajar melalui SALURAN TERBUKA mulai Sesi Akademik 2020/2021 (SEPTEMBER  2020) merupakan saluran alternatif kepada calon lepasan STPM, Matrikulasi/Asasi, STAM, Diploma atau setaraf yang gagal mendapat tempat untuk melanjutkan pengajian pada peringkat Ijazah Sarjana Muda melalui UPU. Saluran terbuka adalah tanpa subsidi yuran dari kerajaan dan tiada penginapan, menawarkan program pengajian bagi mod sepenuh masa yang diiktiraf oleh MQA. Pelajar yang ditawarkan tempat melalui saluran terbuka akan menghadiri kuliah yang sama seperti pelajar sepenuh masa yang lain. KLIK di setiap bahagian menu di bawah ini untuk maklumat terperinci sebelum memohon Saluran Terbuka. 

  1.  Syarat am dan syarat khas
  2. Bayaran wang proses
  3. Contoh salinan pengiktirafan MQA
  4. Senarai semak
  5. Kadar yuran bagi saluran terbuka

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses