Tarikh Akhir : Permohonan Peperiksaan Gantian Sem. Oktober Sesi 2019/2020

TARIKH AKHIR PERMOHONAN PEPERIKSAAN AKHIR GANTIAN

[26 FEBRUARI 2020]

Sila kemukakan borang Peperiksaan Gantian - borang boleh didapati pada laman web PACE : www.pace.uum.edu.my

pada menu Sarjana Muda – Muat Turun – Unit Peperiksaan/Praktikum/Pengijazahan – klik pada pautan borang Tangguh Peperiksaan Akhir/Gantian

Sila pastikan borang diisi dengan lengkap lampirkan dokumen sokongan permohonan Peperiksaan Gantian melalui emel PACE : pace@uum.edu.my

Pelajar yang mengemukakan permohonan selepas dari tarikh ditetapkan tidak akan diterima.

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses