Pertemuan III : Sila Semak Pendaftaran dan Kumpulan Kursus

PERINGATAN MESRA : PERTEMUAN III 

SILA PASTIKAN PELAJAR TELAH MEMBUAT PENDAFTARAN KURSUS

  • Pelajar diingatkan agar membuat semakan daftar kursus melalui Portal UUM http://www.portal.uum.edu.my pada capaian Home - Timetable
  • Sila pastikan pelajar menghadiri kuliah merujuk kepada kumpulan kursus yang betul sama seperti kumpulan yang tertera pada Portal UUM.
  • Sekiranya pelajar mengikuti kuliah pada kumpulan yang salah akan mengundang masalah semasa proses pemberian markah tugasan oleh pensyarah.
 
Sekian dimaklumkan. Terima Kasih. 

TATACARA SEMAK DAFTAR KURSUS KUMP

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses