PENTING : Penarikan Semula Memo Berkaitan Moratorium Pembayaran Yuran Pengajian (Berkuatkuasa Serta Merta)

Assalamualaikum dan Salam Sejahtera

Pelajar yang dihormati,

Pihak PACE UUM ingin memohon ribuan kemaafan kepada semua pelajar PJJ berkaitan penarikan semula memo Moratorium Pembayaran Yuran Pengajian yang telah dikeluarkan pada 30 Mac 2020. Hal ini adalah disebabkan oleh PACE UUM telah menerima teguran daripada pihak pengurusan universiti.

Bersama - sama ini dikemukakan hebahan rasmi berkaitan, penarikan semula moratorium pembayaran yuran pengajian.

Mohon sebarluas dan kongsikan hebahan ini kepada semua pelajar untuk panduan bersama.

Sekian Terima kasih.

????????? ?????? ???? ????????? ??????????

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses