Untuk sebarang pertanyaan, sila kemukakan kepada: 
PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)
UNIVERSITI UTARA MALAYSIA (UUM)
06010 UUM SINTOK
KEDAH

Tel: 04-9284641

WhatsApp: 019-590 8544

Faks: 04-9284605

Emel: pace@uum.edu.my

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses