• Utama
 • Bakal Pelajar
 • Syarat Kemasukan

Syarat Kemasukan PJJ

KES KEMASUKAN

SYARAT KEMASUKAN

SPM

Calon mestilah berumur 21 tahun ke atas dan mempunyai sekurang-kurangnya 3 tahun pengalaman kerja serta mempunyai kelulusan Sijil Pelajaran Malaysia (SPM) seperti syarat berikut:

 1. Lulus SPM / setaraf dengannya
 2. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia; DAN
 3. Kepujian dalam tiga (3) mata pelajaran lain di peringkat SPM/ setaraf;
 4. Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambahan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas
 5. Lulus ujian pra-kelayakan yang akan dijalankan oleh pihak UUM jika tidak memenuhi syarat (iii dan iv) di atas.

STPM

Bagi calon yang mempunyai kelulusan STPM, syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 1. Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 2. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa melayu); DAN
 3. Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambhan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 4. Lulus dengan sekali (1) peperiksaan STPM dengan sekurang-kurangnya:
  1. PNGK 2.0; DAN
  2. Gred C (NGMP 2.00) bagi mata pelajaran Pengajiaan Am/ Kertas Am; DAN
  3. Gred C (NGMP 2.00) bagi dua(2) mata pelajaran lain

DIPLOMA / STAM/ MATRIKULASI

Syarat-syaratnya adalah seperti berikut:

 1. Lulus SPM / setaraf dengan baik; DAN
 2. Kepujian dalam Bahasa Melayu/ Bahasa Malaysia di peringkat SPM/ setaraf. (kelulusan sekurang-kurangnya Gred C bagi Bahasa melayu); DAN
 3. Lulus salah satu mata pelajaran Matematik/Matematik Tambhan/ Perdagangan/ Prinsip Akaun/ Ekonomi Asas di peringkat SPM; DAN
 4. Memiliki kelulusan diploma atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:
 5. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh senat Universiti
 6. MQA dan direkodkan dalam MQR ; ATAU
  1. Mendapat sekurang-kurangnya Jayyid (Gred 2.00) Peperiksaan Sijil Tinggi Agama Malaysia (STAM); ATAU
   1. Mendapat sekurang-kurangnya lulus Gred C (2.00) pada peringkat Matrikulasi/Asasi dalam 3 mata pelajaran pengkhususan

VOKASIONAL MALAYSIA

 1. Memiliki kelulusan Diploma/DVM atau kelulusan lain yang diiktiraf oleh:

 1. Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti
 2. MQA dan direkodkan dalam MQR

APEL

Syarat kelayakan masuk melalui APEL adalah seperti berikut:

 1. Lulus penilaian APEL yang dilaksanakan oleh MQA
 2. Mematuhi kriteria kemasukan ke Ijazah Sarjana Muda (Tahap 6,MQF) yang ditetapkan oleh KPM iaitu:

Calon hendaklah warganegara berumur 21 tahun ke atas pada tahun permohonan dibuat serta memiliki pengalaman kerja yang berkaitan.

** MUET merupakan syarat pengijazahan bagi program PJJ.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses