Syarat Kemasukan PJJ

SIJIL PELAJARAN MALAYSIA (SPM)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ peperiksaan setaraf; DAN
 • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia Lulus dengan kepujian bagi mana-mana 3 mata pelajaran lain
 • Lulus Matematik (bagi semua program)
 • Minimum pengalaman kerja 3 tahun
 • Sekurang-kurangnya berumur 21 tahun

SIJIL TINGGI PELAJARAN MALAYSIA (STPM)

 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM)/ peperiksaan setaraf; DAN
 • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia pada peringkat SPM (atau lulus dengan sekurang-kurangnya Gred C dalam Bahasa Melayu / Kesusasteraan Melayu pada peringkat STPM boleh diterima sebagai ganti keperluan kredit dalam Bahasa Malaysia / Bahasa Melayu pada peringkat SPM); DAN
 • Lulus Matematik / Matematik Tambahan / Prinsip Perakaunan (Perdagangan / Ekonomi Asas) pada peringkat SPM; DAN
 • Lulus STPM dengan sekurang-kurangnya:
 1. CGPA mestilah 2,00 atas; DAN
 2. Gred C (NGMP 2.00) dalam Kertas Pengajian Am; DAN
 3. Gred C (NGMP 2.00) dalam dua mata pelajaran.

Nota: Pas Gred C adalah bersamaan dengan Gred E (STPM sebelum tahun 2003)

DIPLOMA/LAIN-LAIN

 • Memiliki Diploma dari institusi yang diiktiraf; ATAU
 • Memiliki Sijil Matrikulasi UUM atau lain-lain universiti tempatan yang diiktiraf;
 • Kelayakan lain yang diiktiraf sebagai yang setaraf oleh Kerajaan Malaysia dan diluluskan oleh Senat Universiti;
 • DAN
 • Lulus Sijil Pelajaran Malaysia (SPM); DAN
 • Lulus dengan kepujian dalam Bahasa Melayu / Bahasa Malaysia di peringkat SPM
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses