• Utama
  • Bakal Pelajar
  • Yuran Pengajian PJJ

Yuran Pengajian PJJ

PERKARAJUMLAH
Yuran Pengajian RM150.00 bagi setiap satu jam kredit
Yuran Pendaftaran RM300.00 (dibayar sekali sahaja sepanjang pengajian)
Yuran Perpustakaan RM20.00 dikenakan pada setiap semester
Yuran Persatuan Pelajar RM10.00 dikenakan pada setiap semester
Yuran Kebajikan RM13.00 dikenakan pada setiap semester
Yuran ICT RM40.00 dikenakan pada setiap semester
Yuran Proses RM100.00 (dihantar bersama borang permohonan)

Nota: Pihak Universiti berhak untuk menyemak semula bayaran dari masa ke semasa apabila diperlukan.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses