Maklumat Akademik Program PJJ

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

MAKLUMAT AKADEMIK

KEMASUKAN SEMESTER APRIL SESI  2018/2019

PENDAFTARAN KURSUS

Bil.

Perkara

Tarikh Akhir

Catatan

1.

Pengguguran dan Penambahan Kursus

12/4 – 20/5/2018

Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).

2.

Penangguhan Pengajian

3/8/2018

  • Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 20/5/2018)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
  • Penangguhan bermula (21/5/2018) – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.

3.

Tarik Diri Kursus

-Tidak Berbayar (tiada penalti)

21/5 – 15/7/2018

     

-Berbayar  (penalti)        

16/7 – 21/7/2018

  • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
  • Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
  • Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
  • Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)

        Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)

4.

Berhenti

3/8/2018

  • Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran  iaitu sebelum  20/5/2018 - Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
  • Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
  • Bermula  21/5/2018 yuran tidak akan dipulangkan.

5.

Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’

-

Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui  laman web portal UUM.

http://www.portal.uum.edu.my

6.

Penawaran Kursus di Pusat Pembelajaran

-

Pelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.

7.

Pendaftaran kursus semester hadapan Semester Oktober Sesi 2018/2019 (JA182)

4/6 – 30/6/2018

Semua  pelajar DIWAJIBKAN membuat                   pendaftaran kursus untuk Semester Oktober  Sesi 2018/2019 melalui

http://www.portal.uum.edu.my

PENDAFTARAN KURSUS

Bil.

Perkara

Tarikh Akhir

Catatan

8.

Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama

12/4 – 24/6/2018

Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.

Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : www.portal.uum.edu.my

untuk cetakan surat pendaftaran berikut.

9.

Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan Pelajar

-

Sila layari laman web PACE: www.pace.uum.edu.my pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses