Maklumat Akademik Program PJJ

PROGRAM PENDIDIKAN JARAK JAUH (PJJ)

PUSAT PENDIDIKAN PROFESIONAL DAN LANJUTAN (PACE)

UNIVERSITI UTARA MALAYSIA

MAKLUMAT AKADEMIK

KEMASUKAN SEMESTER JULAI SESI 2019/2020

PENDAFTARAN KURSUS

Bil.

Perkara

Tarikh Akhir

Catatan

1.

Pengguguran dan Penambahan Kursus

18/7 – 18/8/2019

Yuran dikekalkan – boleh digantikan dengan kursus lain atau dibawa ke semester hadapan. (Peringatan : Pelajar tidak dibenarkan membuat penambahan serta pengguguran kursus selepas tarikh ini).

2.

Penangguhan Pengajian

12/11/2019

 • Penangguhan pengajian dalam tempoh 30 hari selepas pendaftaran (sebelum 25/8/2019)- yuran akan dikembalikan sebayak 50%. Baki yuran akan dibawa ke semester hadapan.
 • Penangguhan bermula (26/8/2019) – yuran tidak akan dikembalikan & caj yuran semester tersebut tetap dikenakan.

3.

Tarik Diri Kursus

-Tidak Berbayar (tiada penalti)

19/8 – 20/10/2019

     

-Berbayar (penalti)          

21/10 – 30/10/2019

 • Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas Tarik Diri tidak kurang dari 5 jam kredit.
 • Yuran pengajian dikenakan dan tidak dikembalikan.
 • Bayaran Tarik Diri Berbayar sebanyak RM50.00 untuk setiap kursus.
 • Cth: Tarik diri tidak berbayar (SADN1013 = RM450)

       Tarik diri berbayar (SADN1013 = RM450+RM50)

4.

Berhenti

12/11/2019

 • Berhenti dalam masa 30 hari selepas pendaftaran iaitu sebelum 25/8/2019 - Yuran pengajian akan dipulangkan semula sebanyak 50%.
 • Yuran pendaftaran (RM300) – tidak dipulangkan
 • Bermula 26/8/2019 yuran tidak akan dipulangkan.

5.

Pendaftaran Kursus Secara ‘On-line’

-

Pelajar diwajibkan membuat pendaftaran kursus secara ‘on-line’ melalui laman web portal UUM.

http://www.portal.uum.edu.my

6.

Penawaran Kursus di Pusat Pembelajaran

-

Pelajar hendaklah memohon gugur kursus bagi kursus yang didaftarkan tetapi TIDAK DITAWARKAN DI PUSAT PEMBELAJARAN. Kegagalan untuk menggugurkan kursus tersebut boleh menyebabkan pelajar mendapat gred F.

7.

Cetak Surat Tawaran Pendaftaran pelajar lama

14/7 –22/9/2019

Menu cetakan surat tawaran pendaftaran bagi pelajar semester 2 hingga semester seterusnya dibuka sehingga Pertemuan III.

Sila layari portal komuniti pelajar masing-masing : www.portal.uum.edu.my

untuk cetakan surat pendaftaran berikut.

8.

Cetak Jadual Kuliah/Kalendar Pertemuan Pelajar

-

Sila layari laman web PACE: www.pace.uum.edu.my pada menu: Pelajar untuk capaian berikut.

  

PEPERIKSAAN

Bil.

Perkara

Tarikh Akhir

Catatan

1.

Semak Semula Kursus (Peperiksaan)

Tidak melebihi 2 minggu selepas keputusan peperiksaan diumumkan.

Bayaran Semak Semula Kursus- RM75.00/kursus

Dalam bentuk wang pos atau pembayaran melalui bank islam atas nama bendahari UUM

2.

Peperiksaan Pertengahan Semester

-

Sila layari laman web PACE: www.pace.uum.edu.my pada menu: Pelajar dan klik pada kalendar

3.

Permohonan Peperiksaan Pertengahan Semester Gantian

23/9 – 29/9/2019

 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Pertengahan Semester disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • Permohonan dibuka dalam tempoh 1 minggu bermula selepas Peperiksaan Pertengahan Semester berakhir

4.

Permohonan Peperiksaan Akhir Gantian

21/11 – 4/12/2019

 • pelajar yang tidak dapat hadir Peperiksaan Akhir disebabkan oleh alasan sakit dan lain-lain hendaklah mengemukakan surat/dokumen sokongan asal semasa permohonan dibuat.
 • Permohonan dibuka dalam tempoh 2 minggu bermula selepas tarikh Peperiksaan akhir berakhir

5.

Kelewatan Menghadiri Peperiksaan Akhir

-

pelajar yang tiba selepas 30 minit peperiksaan bermula tidak dibenarkan menduduki peperiksaan berkenaan.

6.

Tidak Hadir Peperiksaan Akhir

-

pelajar yang gagal menduduki peperiksaan akhir akan mendapat Gred F bagi kursus yang berkenaan.

7.

Cetak Slip Peperiksaan Akhir

14/10 – 12/11/2019

(sebulan sebelum peperiksaan akhir)

Semua pelajar DIWAJIBKAN mencetak slip peperiksaan lebih awal dalam portal komuniti pelajar masing-masing :

http://www.portal.uum.edu.my

 

LAIN-LAIN PERKARA

Bil.

Perkara

Tarikh Akhir

Catatan

1.

Pembayaran Yuran Pengajian dan lain-lain yuran

30/10/2019

 • Pelajar baru  diwajibkan membayar yuran pendaftaran sebanyak RM383.00  sebelum mendaftar.
 • Yuran pengajian boleh dibayar sebelum pendaftaran atau secara ansuran dalam tempoh semester tersebut.
 • Tarikh akhir bayaran adalah pada 30/10/2019

2.

Tugasan kursus

12/11/2019

 • Sebarang masalah berkaitan dengan tugasan kursus adalah mengikut  atas budi bicara pensyarah.

Tugasan kursus hendaklah diserahkan terus kepada pensyarah berkenaan.

 

NOTA :                                                                          

 • Bayaran proses permohonan tukar program   :  RM100.00
 • Sila ambil perhatian tentang kesan kegagalan untuk Tarik Diri dan Penangguhan Pengajian ke atas PMK anda.
 • Pelajar diingatkan untuk mengisi borang yang disediakan bagi melicinkan lagi urusan pentadbiran.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses