• Utama
  • Sarjana Muda
  • Muat Turun

BORANG

UNIT KEMASUKAN

BORANG DAFTAR KURSUS / GUGUR TAMBAH

BORANG TARIK DIRI KURSUS(30/9/2015)

* Pelajar perlu memastikan jumlah jam kredit yang tinggal selepas tarik diri tidak kurang dari 5 jam kredit.

* Yuran pengajian tetap dikenakan

* Tarik Diri Kursus Tidak Berbayar (Penalti) : Sehingga Pertemuan Keempat.

* Tarik Diri Kursus Berbayar (Penalti) : 2 minggu Sebelum Peperiksaan Akhir.


BORANG KWSP (dikemaskini 9 Oktober 2018) new

BORANG SURAT RASMI (dikemaskini 9 Oktober 2018) new

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PUSAT

BORANG PERMOHONAN PERTUKARAN PROGRAM

BORANG PEMINDAHAN KREDIT

Borang A : Bagi kursus yang terdapat didalam Buku Kriteria Pemindahan Kredit.

Borang B : Bagi kursus setaraf kursus UUM yang belum terdapat didalam Buku Kriteria Pemindahan Kredit.


BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN PENGAJIAN

BORANG PERMOHONAN PENANGGUHAN KEMASUKAN

MAKLUMAN PENTING: Sila lampirkan bersama Surat Tawaran Kemasukan bagi Permohonan Penangguhan Kemasukan


BORANG PERMOHONAN BERHENTI PENGAJIAN

UNIT PEPERIKSAAN / PRAKTIKUM / PENGIJAZAHAN

BORANG KEMASUKAN PJJ

BORANG TANGGUH PEPERIKSAAN AKHIR/ PERTENGAHAN

BORANG SEMAK SEMULA KURSUS BORANG SEMAK SEMULA KURSUS

(PERMOHONAN DIBUKA : 2 minggu bermula hari pertama keputusan peperiksaan dikeluarkan) & (Bayaran:RM75.00 per kursus)


BORANG AKUAN WAKIL BB1M

[Sila bawa kad matrik pelajar yang diwakilkan bersama bersama salinan kad pengenalan wakil]


BORANG PENGIJAZAHAN

BORANG PERMOHONAN BAYARAN BALIK

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses