Syarat Kemasukan PJJ Sarjana

  

PROGRAM PASCA SISWAZAH (SARJANA) MOD SEPARUH MASA

1. SYARAT KEMASUKAN

Syarat kemasukan untuk program Sarjana di bawah UUM College of Arts and Sciences (CAS) dan UUM College of Law, Government and International Studies (COLGIS) ialah:

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PMK 2.75; atau
 2. Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi dengan PMK 2.00 hingga 2.74 dan memiliki pengalaman kerja di dalam bidang yang berkaitan (1 tahun = PMK 0.05); atau
 3. Kelulusan diploma dengan sepuluh (10) tahun pengalaman kerja dan berumur 35 tahun ke atas serta memiliki sijil dan lulus APEL T7; atau
 4. Lain-lain kelayakan yang setaraf yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan
 5. Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris (untuk kemasukan pelajar antarabangsa).


ATAU

Program Sarjana di bawah UUM College of Business (COB);

 1. Ijazah Sarjana Muda dengan kepujian dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi yang diiktiraf oleh Senat Universiti dengan PMK 2.75 (min); atau
 2. Ijazah Sarjana Muda dari Universiti Utara Malaysia atau mana-mana institusi pengajian tinggi dengan PMK kurang daripada 2.75 dan mempunyai sekurang-kurangnya lima (5) tahun pengalaman kerja di dalam bidang yang berkaitan boleh dipertimbangkan, tertakluk kepada temuduga oleh Jawatan Kuasa Pasca Siswazah; atau
 3. Kelulusan diploma dengan sepuluh (10) tahun pengalaman kerja dan berumur 35 tahun ke atas serta memiliki sijil dan lulus APEL T7; atau
 4. Lain-lain kelayakan yang setaraf yang diiktiraf oleh Senat Universiti; dan
 5. Memenuhi keperluan Bahasa Inggeris (untuk kemasukan pelajar antarabangsa).

 

2. PROGRAM YANG DITAWARKAN

Penawaran program sarjana adalah seperti berikut :

 1. Sarjana Undang-Undang Komersial 
 2. Sarjana Sains (Pengajian Strategik) 
 3. Sarjana Sains (Komunikasi Kepengurusan)
 4. Sarjana Pengajian Perniagaan Islam 
 5. Sarjana Sains (Kepengetuaan)
 6. Sarjana Sains (Pengurusan Pendidikan)
 7. Sarjana Pendidikan (MEd.)

 

3. KULIAH DAN PEMBELAJARAN

 1. Program ini merupakan program separuh masa dengan mod kerja kursus.
 2. Empat pertemuan dalam satu semester dan kelas dijalankan pada hari Sabtu dan Ahad kecuali di Johor Bahru dan Kota Bharu iaitu pada Jumaat dan Sabtu.
 3. Semester pengajian adalah trimester iaitu 3 semester setahun

 

 

 

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses