Tatacara Pembayaran Yuran


PERMOHONAN


Semua maklumat permohonan program sarjana di Pusat Pendidikan Profesional dan Lanjutan (PACE) boleh didapati disini. Pastikan setiap langkah-langkah berikut perlu diambil untuk memastikan permohonan anda mendapat perhatian yang sewajarnya.

Prosedur permohonan.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Bank Islam


Panduan: Pembayaran melalui Bank Islam Perbankan Online.

Setiap permohonan hendaklah disertakan dengan yuran proses sebanyak rm150.

Cara pembayaran:

  1. Di mana-mana cawangan Bank Islam Malaysia Berhad (BIMB) dengan menggunakan slip bayaran bil. Di ruangan penerima bayaran kepada hendaklah diisi nama Uniutama Consultancy and Education. Nombor akaun – 02093010007784.
  2. Sekiranya tiada cawangan bank islam berdekatan dengan anda, bayaran boleh dibuat melalui kiriman wang pos. Sila kosongkan ruangan “bayaran kepada”.

Penyerahan borang permohonan.

Borang permohonan yang lengkap hendaklah dikemukakan dengan dokumen berikut:

  1. Bukti pembayaran yuran pemprosesan sebnyak RM150.
  2. Borang permohonan yang lengkap.
  3. Dua (2) keeping gambar berukuran passport dan satu (1) hendaklah dilekatkan diborang permohonan.
  4. Bukti surat pengesahan pengalaman bekerja.
  5. Salinan sijil ijazah yang disahkan/ kelayakan yang setaraf, transkrip akademik penuh, TOEFL/IELTS, dan sijil professional.
  6. Salinan kad pengenalan yang disahkan.
  7. Dua (2) salinan rujukan bagi setiap seorang.

Harap maklum bahawa surat penerimaan akan dihantar melalui email anda. Hanya borang permohonan yang lengkap sahaja akan diproses.


Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses