• Utama
  • Mengenai PACE
  • Latar Belakang

Latar Belakang

PENGENALAN

PACE ditubuhkan pada 1 April 1999 bagi menyediakan peluang kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf pendidikan dan mencapai tahap kelululusan yang lebih tinggi. PACE mempunyai tiga (3) unit utama iaitu : Program Pendidikan Jarak Jauh (PJJ), Unit Kerjasama & Berkembar (UKB), dan Unit Antarabangsa & Eksekutif (UAE).

VISI

Menjadi pusat pengurusan pendidikan berterusan terkemuka.

MISI

Melahirkan modal insan yang inovatif menerusi program pendidikan berterusan yang berkualiti. 

MOTO

Gerbang pendidikan berterusan.

SEJARAH

Sejak 1 April 1996, Unit Pendidikan Jarak Jauh (UPJJ) yang dahulu dikenali sebagai Pusat Inovasi Pendidikan (Pusat Inovasi Pendidikan-PIP) telah menguruskan pembelajaran jarak program (PJJ) di UUM.

Walau bagaimanapun, dengan perkembangan pesat dalam sektor pendidikan, PACE telah ditubuhkan pada April 1999 , dan pengurusan UPJJ telah dipindahkan ke bawah pentadbiran PACE .

Dalam struktur yang dahulu, terdapat tiga (3) unit pentadbiran, iaitu Unit Pendidikan Jarak Jauh (UPJJ),Unit Francais dan Berkembar (UFB) dan Unit Pembangunan dan Pendidikan (UPP).

Program pertama UPJJ adalah Ijazah Sarjana Muda Pengurusan Perniagaan dengan Kepujian BBA (Hons) pada 11 April 1998 dan program kedua adalah Ijazah Sarjana Muda Pentadbiran Awam dengan Kepujian BPM (Hons) telah diperkenalkan kepada calon-calon. Pada 1 April 1999, Unit kerjasama dan Berkembar (UKB) yang ditubuhkan pada 3 Mei 1998 (sebelum ini di bawah Pusat Penyelidikan & Perundingan (PPP)) telah diserahkan kepada dan ditadbir oleh PACE .Ia mengendalikan program Kerjasama & Berkembar antara UUM dengan Institusi Pengajian Tinggi Swasta ( IPTS).

Selain daripada unit-unit yang sedia ada , Unit Pembangunan Korporat (UPK) juga diwujudkan untuk merancang kursus-kursus jangka pendek yang menawarkan sijil anugerah kehadiran kepada para peserta. PACE dibangunkan lagi apabila Unit Diploma Kawal Setia (UKS) telah ditubuhkan pada 15 Disember 2001 untuk menyelaras penyeliaan program-program diploma yang sebelum ini diselaraskan oleh Fakulti.

Selepas penubuhan unit pengawasan ini, program diploma yang dijalankan oleh setiap fakulti dengan kolaborasi swasta Institusi Pengajian Tinggi (IPTS) telah diletakkan di bawah pengurusan UKB.

Pada masa ini, unit-unit di bawah pengurusan PACE terdiri daripada tiga unit utama iaitu:

PROGRAM YANG DITAWARKAN

Program Pendidikan Jarak Jauh

Program Kerjasama & Berkembar

Program Antarabangsa dan Eksekutif

Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses