• Utama
  • Mengenai PACE
  • Perutusan Pengarah

Perutusan Pengarah

DrAinuddin

 
PACE telah ditubuhkan dengan tujuan dan komitmen untuk memudahkan pembangunan UUM sebagai sebuah institusi pendidikan yang cemerlang dan memberi peluang kepada orang ramai untuk meningkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan mereka dan seterusnya meningkatkan pencapaian profesional dan akademik mereka.

Di bawah tiga bahagian, Unit Pendidikan Jarak Jauh (UPJJ), Unit Kerjasama & Kawal Selia (UKK) dan Unit Antarabangsa & Eksekutif (UAE), PACE menyelaras pelbagai pengaturcaraan dari program diuruskan sepenuhnya seperti PLK atau dengan kerjasama kolej-kolej di bawah kolaborasi dan dengan beberapa institusi pengajian tinggi swasta.

Walaupun usaha-usaha giat telah dijalankan untuk mengendalikan program-program , kualiti perkhidmatan yang disediakan dan pelajar-pelajar yang dihasilkan tidak pernah dikompromi. PACE adalah komited sepenuhnya untuk memastikan program yang diselaraskan setanding dari segi kualiti dengan pelajar sepenuh masa Universiti Utara Malaysia.

Akhirnya, dalam era globalisasi dan perkembangan dunia semasa, apa yang penting adalah pemerolehan pengetahuan dan sikap yang dinamik berusaha ke arah mengejar ilmu. Usaha-usaha murni perlu disokong dan dibantu dengan umur tidak seharusnya menjadi halangan dan alasan untuk tidak mengejar kejayaan dalam pendidikan seperti pepatah terkenal "Di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Semoga anda berpuas hati dengan apa yang dipaparkan melalui laman web PACE ini

Salam Sejahtera,

Pengarah
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses