• Utama
  • Mengenai PACE
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan PACE

Bagi merealisasikan PACE sebagai pusat Program Pendidikan Jarak Jauh serta Program Kerjasama yang cemerlang dalam bidang pengurusan dan perniagaan, kami komited untuk memenuhi hak-hak pelanggan seperti berikut:

Pelajar
Untuk menyediakan pendidikan berterusan yang komprehensif.

Staf
Untuk menyediakan persekitaran kerja yang kondusif.

Universiti
Untuk menjadi penjana utama pendapatan.

Negara
Untuk melahirkan modal insan melalui pendidikan berterusan yang berkualiti.
Find the last offers by SkyBet at www.bettingy.com BettingY.com Bonuses